Marrons


Marron Politieke Partijen
Over de naam van de ABP bestaat in de beginjaren enige onduidelijkheid. Een partijvlag - wit met zwarte leeuw als symbool van vrijheid ne kracht, vermeldt "Bosnegerpartij Suriname (BPS). De West, 2 juni 1959 vermeldt de oprichting van BPS onder leiding van Pinas. In het bestuur zitten zowel Saamaka, Ndyuka als Matawai. Als doel wordt weergegeven om, eventueel in samenwerking met andere partijen, te werken aan de opbouw van het land en de verheffing van de Marron in het bijzonder. In De West van 8 juni 1959 wordt echter gesproken van de ABP. DWT, 16 februari 1959 maakt melding van een vergadering van Marrons onder leiding van Pinas waarbij felle kritiek werd geleverd op het overheidsbeleid en waarbij een rekest met wensen naar de regering werd gestuurd. Ten tijde van de verkiezingen van 1963 is er tevens sprake van een Progressieve Partij Brokopondo, een Nationale Vrijheids Partij als afsplitsing van de ABP en een Lowe Nengre Partij. R. Pinas, assistent bij de Bestuursdienst, kreeg halverwege de jaren zeventig oneervol ontslag van de toenmalige Minister van Districtsbestuur en Decentralisatie, Olton van Genderen, vanwege zijn ongezouten kritiek op de Nationale Partij Kombinatie (NPK) regering.