Weetjes

Het Verhaal van Abaisa

De eerste maanden van 1973 werd de regering Sedney geconfronteerd met grote ambtenarenstakingen die mede zouden bijdragen tot haar nederlaag tijdens de verkiezingen later dat jaar. Tijdens deze stakingen werd op 27 februari de Ndyuka Ronald Joweni Kitty, beter bekend als "Abaisa", in de Gravenstraat doodgeschoten. Abaisa, ondervoorzitter van de bond van arbeiders werkzaam bij de Geologische Mijnbouwkundig Dienst (GMD) en lid van de NPS, was met een groep van ongeveer honderd Marrons op weg naar het kantoor van de GMD om te informeren naar de uitbetaling van lonen tijdens de stakingsdagen. Veronderstelde rituele preparatie mocht niet baten. Abaisa groeide uit tot symbool van het verzet tegen de regering Sedney. Een initiatief in de jaren tachtig om de Gravenstraat te herdopen tot de Abaisastraat werd niet gerealiseerd.

Keuze Granmans

De keuze voor gaanman Songo Aboikoni van de Saamaka als opvolger van de in 1989 overleden Aboikoni geschiedde overeenkomstig het matrilineaire erfopvolgingsprincipe. Hetzelfde geldt voor Jan Levi van de Paamaka die op 30 juli 1993 werd geinstalleerd te Langatabiki als opvolger van het in 1991 overleden grootopperhoofd Forster.

Eerste Vrouwelijke Marron Gekandideerd

Tijdens de verkiezingen van 1969 wer voor het eerst een vrouwelijke Marron gekandideerd, te weten de onderwijzeres Thelma Letu als schaduwkandidaat van de NPS in Boven-Marowijne. In 1987 werd de eerste vrouwelijke Marron gekozen tot parlementslid, namelijk de Matawai Esselien Gadden voor de PBP/Pendawa Lima voor de kieskring Sipaliwini.